•  

  برگزاري کارگاه نمونه برداري مواد غذايي توسط انجمن ميکروبيولوژي

 •  

  برگزاري مسابقه اسکيس توسط انجمن علمي معماري

 •  

  سخنراني با موضوع سلولهاي بنيادي- انجمن علمي ميکروبيولوژي

 •  

  کارگاه جستجوي اطلاعات- انجمن علمي پرستاري

 •  

  سخنراني با موضوع بررسي تنوع زيستي گياهي و جانوري در منطقه بوقاطي- انجمن محيط زيست

 •  

  برگزاري ورک شاپ عکاسي توسط انجمن علمي معماري

 •   کميته دانشجويي انجمنهاي علمي

  تشکيل کميته دانشجويي انجمنهاي علمي در واحد همدان

 •  

  انتشار شماره جديد نشريه بيوتا مربوط به انجمن علمي محيط زيست

اخبار و رویدادها

تشکيل نخستين کميته دانشويي انجمنهاي علمي در واحد همدان

ادامه خبر

برگزاري کارگاه آموزش عکاسي توسط انجمن علمي معماري در پاييز 92

ادامه خبر

برگزاري کارگاههاي آشنايي با نجوم و رويت هلال ماه توسط انجمن علمي فيزيک

ادامه خبر

برگزاري کارگاه جستجوي اطلاعات علمي توسط انجمن علمي پرستاري در تابستان 92

ادامه خبر

انتشار شماره جديد نشريه بيوتا توسط انجمن علمي محيط زيست

ادامه خبر


 همايشهاي داخلي
همايش محيط زيست
 
 

This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .